AKTUÁLNĚ - 2019
dovolená  dr.Švarcová 1-12.5. v obou ambulancích- sestra přítomna
dr.Chrapek  6-17.5.  sestra přítomna